Prodali jste minulý rok nemovitost? Musíte ji zahrnout do daňového přiznání?

Prodali jste minulý rok nemovitost? Musíte ji zahrnout do daňového přiznání?

Prodali jste minulý rok nemovitost? Tak si přečtěte, zda-li tento příjem letos nemusíte uvést v daňovém přiznání.

Prodej nemovitosti podléhá dani z příjmu, jelikož peníze z prodeje jsou příjmem.  Sazba daně z prodeje nemovitosti činí 15 %, ale nikoliv z prodejní ceny, ale ze zisku. Tedy daň se vypočte  z rozdílu mezi cenou, za kterou jste nemovitost prodali a částkou, za kterou jste ji původně koupili plus výdaje spojené s pořízením nemovitosti a prodejem. Mezi další nejčastější výdaje se pak řadí např. právní náklady, posudky, opravy, technické zhodnocení, náklady za realitní kancelář atd.

Pozor existuje řada případů, díky kterým se placení daně vyhnete!!

V jakých případech jste od daně osvobozeni? Kdy musíte osvobození hlásit na finanční úřad?

1. Nemovitost vlastníte 5, resp. 10 let

Doba osvobození záleží na tom, kdy jste nemovitost nabyli.

 • Nemovitosti nabyté před 1. 1. 2021 platí osvobození od daně z příjmu pro nemovitosti vlastněné po dobu min. 5 let
 • Nemovitosti nabyté po 1. 1. 2021 platí osvobození od daně z příjmu pro nemovitosti vlastněné po dobu min. 10 let 

2. Máte bydliště v prodávané nemovitosti po dobu minimálně 2 roky

 • Podmínkou  je mít v nemovitosti bydliště v trvání min. 2 let bezprostředně před prodejem
 • Bydliště nemusíte mít nutně zapsáno v občanském průkazu. Důležité je doložit, že jste na daném místě opravdu bydleli, a to například placením energií či služeb.
 • Pokud máte nemovitost ve společném manželském vlastnictví, stačí, když podmínku splňuje jen jeden z vás.
 • Abyste splnili podmínku časového testu nebo dvouletého bydliště, nesmí být nemovitost zapsána v obchodním majetku.

3. Převod členských práv k družstevnímu bytu

 • Od daně z příjmu při prodeji družstevního bytu jste jako fyzická osoba osvobozeni, pokud byt prodáváte po 5 letech od nabytí

4. Použijete získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby

 • Nesplňujete ani jednu podmínku? Existuje ještě jedna možnost
 • Pokud do jednoho roku od přijetí peněz z prodeje použijete tuto částku na uspokojení svých bytových potřeb, nebo pokud jste odpovídající částku vynaložili na řešení bytových potřeb v roce předcházejícím. 
 • Přijetí peněz je však potřeba oznámit vašemu finančnímu úřadu.

5. Dědictví 

 • Pokud jste nemovitost zdědili (přímý příbuzný podle občanského zákoníku), počítá se do časového testu také doba, po kterou ji vlastnil příbuzný.
 • Přímými příbuznými jsou např. prarodiče a vnuci, rodiče a děti apod.

Jak zaplatit daň z příjmu z prodeje nemovitosti

Pokud nesplňujete žádnou z předchozích podmínek, placení daně se nevyhnete. Daň z příjmu z prodeje nemovitosti uvedete v daňovém přiznání k dani z příjmu, které musíte podat svému místně příslušnému finančnímu úřadu do 31. března za uplynulý kalendářní rok. Do tohoto data také musíte daň z příjmu zaplatit. Pokud jste nemovitost zdědili nebo nabyli prostřednictvím daru, uvedete cenu podle znaleckého posudku.

Dalibor Stříbný

jednatel Explicit Reality

Podobné články:

0 komentářů

Napište nám komentář